بازی ، اسباب بازی و نقش آن در رشد کودکان

💥نقش بازی واسباب بازی در رشد کودکان

کودکان در تمام دنیا فارغ از نوع ملیت ، نژاد ، فرهنگ ، جنس ، زبان و غیره یک ویژگی مشترک دارند و این ویژگی مشترک بازی وجنب و جوش در هر شرایطی میباشد. البته بازی کردن فقط مختص به کودکان نبوده وبزرگسالان نیز دارای بازیهای مختص خود میباشند.

 

 

  “ کودکان در دنیای بازیهای خود زندگی میکنند “   این زندگی آنهاست و از این طریق در زمینه های فکری ، جسمی ، عاطفی و اجتماعی رشد میکنند.

بازی کردن برای کودکان راهی برای ابراز احساسات ، تخلیه انرژی ، بیان ناکامیها و اضطراب و استرسهای عصبی آنها میباشد.  از طریق بازی موفق به کسب مهارت و ورزیدگی برای حل مشکلات در زندگی آینده خود میشوند.در حقیقت بازی کردن در کودکان نوعی تلاش برای هماهنگی با محیط دنیای بیرون میباشد.

 

 

 

 

با توجه به اینکه بازی و نوع اسباب بازی که در اختیار فرزندانمان قرار میدهیم تأثیر مستقیمی در رشد ذهنی ، عاطفی ، جسمی و همچنین افزایش توان

و مهارتهای حرکتی آنها دارد ، به عنوان والدین وظیفه داریم در انتخاب بازی و نوع اسباب بازی دقت لازم را نموده و اسباب بازی های استاندارد و مناسب سن

آنها را در اختیارشان فرار دهیم و حتی المقدور طی روز زمانی را در بازی آنها شرکت کنیم.

 

 

  ✨دسته بندی کلی بازیها

اصولا” بازیها را میتوان ازجهات مختلف دسته بندی کرد ولی بطور کلی میتوان آنها را به شکل زیر دسته بندی کرد :

  • باریهای جسمی – حرکتی
  • بازیهای ساختنی
  • بازیهای تقلیدی
  • بازیهای خلاق

آموزش از طریق  هر یک از این بازیها به شرط اینکه هیج نوع اجباری در آن وجود نداشته باشد میتواند نقش مهمی در تقویت قوای ذهنی ، فکری و تقویت حواس پنجگانه کودکان داشته  باشد.

 

 👈    اهمیت و فواید بازی در کودکان  به طور کلی عبارتند از :

  • باعث تحریک اولیه رشد مغزی درکودکان میشود  . متخصصین علوم اعصاب و علوم تربیتی به این نتیجه رسیده اند که انجام بازی میتواند موجب تحریک قشر مغزی کودکان شده و زمینه ساز رشد آن شود.  این ناحیه از مغز با پردازش رفتارهای شناختی رشد و یادگیری کودکان ارتباط بیشتری دارد.
  •  خلاقیت را در کودکان افزایش میدهد.
  • سبب تقویت هوش کودکان میشود.  پژوهشهای به عمل آمده نشان داده که بازی متناسب به سن کودکان با داشتن هوش بالاتر در سنین بالاتر ارتباط مستقیمی دارد.
  •   مهارتهای ارتباطی و کلامی کودکان را افزایش میدهد.  بازی با اسباب بازی و دیگر کودکان سبب افزایش قدرت کودکان در ارتباط گیری با دیگران و ارتباط کلامی بهتری در آنها میشود.
  • در کنترل عواطف و بروز هیجانات خود عملکرد بهتری دارند.
  • سبب پرورش مهارتهای اجتماعی آنها میشود . کودکان در حین بازی مقررات و آداب معاشرت با دیگران را می آموزند با شرایط محیطی سازگاری بهتری دارند و همدلی بیشتری در فعایتهای اجتماعی ار خود به نمایش میگذارند.